depresja dzieci i mlodziezy

Więcej informacji odnośnie depresji oraz jej objawów znajdą państwo na stronie Forum Przeciw Depresji - https://forumprzeciwdepresji.pl

swietlik 2021

Zapraszamy do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I – VIII.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Etap I - Etap Przygotowawczy - polegający na wykonaniu w domu zestawu doświadczeń konkursowych przez uczniów do dnia 8 marca 2021 r.

Etap II - Test konkursowy - odbędzie się 9 marca 2021 r. Konkurs rozpocznie się pomiędzy godziną 08:50 a 09:30.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Zgłoszenia, opłatę konkursową oraz wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje Pani Róża Szczepkowska - koordynator konkursu do 11 lutego 2021 roku.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.swietlik.edu.pl

Formularz zgody dostępny na stronie http://www.swietlik.edu.pl w zakładce: RODO.

Doświadczenia konkursowe są dostępne na stronie Organizatora http://www.swietlik.edu.pl

TERMINARZ:

KONKURS: 9 marca 2021 r.

Ogłoszenie testów na www: 16 marca 2021 r.

Ogłoszenie kluczy odpowiedzi na www: 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników: 10 maja 2021 r.

Ze względu na stan epidemii termin konkursu może ulec zmianie.

                                                                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                                                  Koordynator konkursu - Róża Szczepkowska

Życzymy bezpiecznych i radosnych ferii!!!

ferie zimowe 2021

Wracamy w poniedziałek 18 stycznia 2021 r.