Do klas od drugiej do ósmej ogólnodostępnych Rodzice wypełniają wniosek zamieszczony poniżej i składają w sekretariacie Szkoły.