DYREKCJA

mgr Lidia Więckowska - Dyrektor
mgr Sławomir Gediga - Wicedyrektor

 

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

  KLASA     NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWAWCY     NUMER SALI  
8A Inga Obiesło 12
8B Sławomir Gediga  22
6A Krystyna Sąsara-Machnik 20
5A Katarzyna Koziarska 25
5B Iwona Brzezińska 23
4A Łukasz Wic 24
4B Marek Frączyk 26
3A Patrycja Lecka  13
3B Marta Rękawek  14
3C Dorota Rochowiak 15
2A Anna Zygadło 16
2B Kamila Bujańczyk 13
2C Krystyna Makowiecka-Rucińska 15
1A Dorota Więckowska-Majzel 16
1B Anna Roguska 14
1C Małgorzata Lotycz 15

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT
Katarzyna Koziarska język polski
Krystyna Sąsara-Machnik język polski
Łukasz Wic historia
reedukacja
Inga Obiesło matematyka
Anna Remin chemia
fizyka
matematyka
Beata Bielska geografia
plastyka
Iwona Brzezińska przyroda
biologia
Robert Dudziński informatyka
technika
Marta Dąbrowska język angielski
   Renata Konopko-Grzymała   język angielski
Iwona Kosowska    język niemiecki  
Magdalena Kotlińska język francuski
Sławomir Gediga WOS
EDB
geografia 
Iwona Puchacz w-f
Lidia Więckowska w-f
Marek Frączyk w-f
ks. Paweł Conder religia
Marta Żdanuk katecheta
  biblioteka
Krystyna Sąsara-Machnik pedagog
Marta Rękawek edukacja wczesnoszkolna
Anna Zygadło edukacja wczesnoszkolna
Anna Roguska  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Więckowska-Majzel  edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Lecka  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rochowiak edukacja wczesnoszkolna
Kamila Bujańczyk  edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Makowiecka-Rucinska edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Lotycz edukacja wczesnoszkolna
Bogumiła Dmoch świetlica
Monika Brdak świetlica
Ewa Mirończuk świetlica
Weronika Saganowska świetlica
  psycholog
Kamila Zapałowicz logopeda
Agata Mironkin muzyka
Róża Szczepkowska

doradztwo zawodowe
nauczyciel wspomagający

Aleksandra Sobczak nauczyciel wspomagający
Anna Wiśniewska nauczyciel wspomagający

...............................................................................................................................................