DYREKCJA

mgr Lidia Więckowska - Dyrektor
mgr Sławomir Gediga - Wicedyrektor

 

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  KLASA     NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWAWCY     NUMER SALI  
7A Krystyna Sąsara-Machnik 20
6A Katarzyna Koziarska 25
6B Iwona Brzezińska 23
5A Łukasz Wic 22
5B Marek Frączyk 24
4A Inga Obiesło 12
4B Anna Remin 27
4C Renata Konopko-Grzymała 26
3A Anna Zygadło 16
3B Kamila Bujańczyk 13
3C Krystyna Makowiecka-Rucińska 15
2A Dorota Więckowska-Majzel 16
2B Anna Roguska 14
2C Małgorzata Lotycz 15
1A Dorota Rochowiak  13
1B Marta Rękawek  14

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT
Katarzyna Koziarska język polski
Krystyna Sąsara-Machnik język polski
Małgorzata Frelich historia
Łukasz Wic historia
reedukacja
nauczyciel wspomagający
Inga Obiesło matematyka
Anna Remin chemia
fizyka
matematyka
Beata Bielska plastyka
Iwona Brzezińska przyroda
biologia
Robert Dudziński informatyka
technika
Marta Dąbrowska język angielski
   Renata Konopko-Grzymała   język angielski
Iwona Kosowska    język niemiecki  
Magdalena Kotlińska język francuski
Sławomir Gediga geografia 
Iwona Puchacz w-f
Lidia Więckowska w-f
Marek Frączyk w-f
ks. Paweł Conder religia
Marta Żdanuk katecheta
  biblioteka
Krystyna Sąsara-Machnik pedagog
Marta Rękawek edukacja wczesnoszkolna
Anna Zygadło edukacja wczesnoszkolna
Anna Roguska  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Więckowska-Majzel  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rochowiak edukacja wczesnoszkolna
Kamila Bujańczyk  edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Makowiecka-Rucinska edukacja wczesnoszkolna
Małgorzata Lotycz edukacja wczesnoszkolna
Bogumiła Dmoch świetlica
Monika Brdak świetlica
Ewa Mirończuk świetlica
Agata Gutowska  psycholog
Kamila Zapałowicz logopeda
Agata Mironkin muzyka
Róża Szczepkowska doradztwo zawodowe
nauczyciel wspomagający
Joanna Dworak nauczyciel wspomagający
Anna Wiśniewska nauczyciel wspomagający

...............................................................................................................................................