Karta Ucznia ZTM - informacje 

 Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez link: kartaucznia.ztm.waw.pl

wymien karte ucznia ztm