karta rowerowa

 

 

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat,
 • wykazała się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami z zakresu ruchu drogowego.

 

Uczeń, aby otrzymać kartę rowerową musi:

 • uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowania ucznia,
 • uzyskać zgodę rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
 • zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego – minimum 80% punktów możliwych do uzyskania,
 • wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego – co najmniej 90% manewrów,
 • znać zasady obsługi technicznej roweru,
 • w ramach zajęć technicznych przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • oddać arkusz zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

1. teoretycznej:

 • rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego i skrzyżowań.

2. praktycznej:

 • udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • jazda rowerem w miasteczku komunikacyjnym.

Część teoretyczna składa się z testu zawierającego 25 pytań. Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru, a czas przeznaczony na jego rozwiązanie nie może przekroczyć 40 minut. Za zaliczony test uważa się zdobycie ponad 80% poprawnych odpowiedzi, co stanowi minimum 20 pytań.

Część praktyczna z jazdy rowerem odbywa się w miasteczku komunikacyjnym.

Szczególną uwagę zwraca się na aspekty bezpiecznej jazdy i techniki jej doboru. Stosowanie się do znaków i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

Na zajęciach technicznych w klasie czwartej uczniowie poznają obowiązkowe przepisy i znaki drogowe.

Tematyka wychowania komunikacyjnego realizowana jest w ramach przedmiotu Zajęcia Techniczne w postaci zajęć teoretycznych.

Na lekcjach realizowane są następujące zagadnienia dotyczące ruchu drogowego:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Chcesz poćwiczyć, aby lepiej się przygotować - zajrzyj na strony:

https://brd.edu.pl/

https://brd.andrej.edu.pl/

http://rowerowaszkola.pl

https://kartarowerowa.net.pl/

Podręcznik młodego rowerzysty znajdziesz pod adresem:

http://mrbrd.word.waw.pl

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową pdf (PDF, 425 kB)

 

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNYCH HULAJNÓG