Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pdf

Świetlica szkolna

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” w Warszawie na rok szkolny 2021/ 2022 pdf

Stołówka

Karta zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej pdf

Procedura Wydawania Duplikatów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” pdf

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pdf

Załącznik nr 2 - Wniosek o wymianę legitymacji szkolnej pdf

Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pdf 

 

Opłaty należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy

NR 56 1030 1508 0000 0005 5096 4008

DBFO UL. FELIŃSKIEGO 15,

01-513 WARSZAWA.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz informację za co wnoszona jest opłata (duplikat legitymacji lub świadectwa).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego www

Druk zwolnienia ucznia z zajęć

Druk zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych pdf

Karta rowerowa

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową pdf