POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 391 IM. MACIEJA ALEKSEGO DAWIDOWSKIEGO PS. "ALEK" W WARSZAWIE

Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy:

 • są uczniami klasy najwyższej,
 • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce,
 • prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.
 • Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych m.in.:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • państwowe uroczystości rocznicowe,
 • ceremonia ślubowania klas pierwszych,
 • ceremonia klas kończących szkołę,
 • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
 • uroczyste Msze św.,
 • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę,
 • na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach.

W bieżącym roku szkolnym członkami pocztu sztandarowego są:

Stanisław Mireński
Weronika Szubstarka Katarzyna Kwaśnik