Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek” pdf (PDF, 158 kB)

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pdf (PDF, 130 kB)

Załącznik nr 2 - Wniosek o wymianę legitymacji szkolnej pdf (PDF, 128 kB)

Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pdf (PDF, 129 kB)

 

Opłaty należy wnosić bezpośrednio na rachunek bankowy

NR 56 1030 1508 0000 0005 5096 4008

DBFO UL. FELIŃSKIEGO 15,

01-513 WARSZAWA.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia/absolwenta oraz informację za co wnoszona jest opłata (duplikat legitymacji lub świadectwa).