DYREKCJA

mgr Lidia Więckowska - Dyrektor
mgr Sławomir Gediga - Wicedyrektor

 

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  KLASA     NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWAWCY     NUMER SALI  
8A Katarzyna Koziarska  
8B Anna Remin  
7A Marek Frączyk  
6A Inga Obiesło  
6B Sławomir Gediga  
4A Krystyna Sąsara-Machnik  
3A Anna Zygadło  
3B Monika Kot   
2A Dorota Więckowska-Majzel   
2B Anna Roguska   
1A Patrycja Lecka   
1B Marta Rękawek   
1C Dorota Rochowiak  
0A Kamila Bujańczyk
Krystyna Makowiecka-Rucinska
 

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT
Katarzyna Koziarska język polski
Krystyna Sąsara-Machnik język polski
Łukasz Wic historia
reedukacja
Inga Obiesło matematyka
Anna Remin chemia
fizyka
matematyka
Marta Knap chemia
Beata Bielska geografia
plastyka
Iwona Brzezińska przyroda
biologia
Robert Dudziński informatyka
technika
Marta Dąbrowska język angielski
   Renata Konopko-Grzymała   język angielski
Barbara Kowalczyk język angielski
Iwona Kosowska    język niemiecki  
Jonasz Bochnia język francuski
historia
Sławomir Gediga WOS
EDB
geografia 
Iwona Puchacz w-f
Lidia Więckowska w-f
Marek Frączyk w-f
ks. Marek Traczyk religia
Ryszard Ignaszak biblioteka
Krystyna Sąsara-Machnik pedagog
Marta Rękawek edukacja wczesnoszkolna
Anna Zygadło edukacja wczesnoszkolna
Anna Roguska  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Więckowska-Majzel  edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Lecka  edukacja wczesnoszkolna
Monika Kot edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rochowiak edukacja wczesnoszkolna
Kamila Bujańczyk  oddział przedszkolny
Krystyna Makowiecka-Rucinska oddział przedszkolny
Bogumiła Dmoch świetlica
Małgorzata Lotycz świetlica
Monika Brdak świetlica
Aleksandra Dziewanowska psycholog
Ewelina Włodarczyk logopeda
Agata Mironkin muzyka
Róża Szczepkowska doradztwo zawodowe

...............................................................................................................................................