Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 391 w Warszawie

mgr Lidia Więckowska

przyjmuje rodziców w poniedziałki

w godzinach 1200 - 1400

po wcześniejszym umówieniu.