1 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2020

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2020

3 Ferie zimowe

18.01 – 31.01.2021

4 Wiosenna przerwa świąteczna

01.04 – 06.04.2021

 5 Egzamin ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

25 maja 2021 - język polski

26 maja 2021 - matematyka

27 maja 2021 - język obcy nowożytny 

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
 

16 czerwca 2021 - język polski

17 czerwca 2021 - matematyka

17 czerwca 2021 - język obcy nowożytny

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021

8 Ferie letnie

26.06 – 31.08.2021

 9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
  bez odpracowania

04, 05 stycznia 2021

04 czerwca 2021

Trzy dni - egzamin ósmoklasisty 

po odpracowaniu