1 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2022

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 30.12. 2022

3 Ferie zimowe

13.02 – 24.02.2023

4 Wiosenna przerwa świąteczna

6.04 – 11.04.2023

 5 Egzamin ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

23 maja 2023 - język polski

24 maja 2023 - matematyka

25 maja 2023 - język obcy nowożytny 

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

12 czerwca 2023 - język polski

13 czerwca 2023 - matematyka

14 czerwca 2023 - język obcy nowożytny

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023

8 Ferie letnie

26.06 – 1.09.2023

 9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
  bez odpracowania

14 października 2022

31 października 2022

2 maja 2023

9 czerwca 2023

Trzy dni - egzamin ósmoklasisty 

(23, 24, 25 maja 2023)

po odpracowaniu