1 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.09.2021

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2021

3 Ferie zimowe

31.01 – 13.02.2022

4 Wiosenna przerwa świąteczna

14.04 – 19.04.2022

 5 Egzamin ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

24 maja 2022 - język polski

25 maja 2022 - matematyka

26 maja 2022 - język obcy nowożytny 

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

13 czerwca 2022 - język polski

14 czerwca 2022 - matematyka

15 czerwca 2022 - język obcy nowożytny

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

8 Ferie letnie

25.06 – 31.08.2022

 9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
  bez odpracowania

12 listopada 2021

07 stycznia 2022

02 maja 2022

17 czerwca 2022

Trzy dni - egzamin ósmoklasisty

(24, 25, 26 maja 2022) 

po odpracowaniu