1 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04.09.2023

2 Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2023 – 01.01. 2024

3 Ferie zimowe

15.01 – 26.01.2024

4 Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 2.04.2024

 5 Egzamin ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

14 maja 2024 - język polski

15 maja 2024 - matematyka

16 maja 2024 - język obcy nowożytny 

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny

10 czerwca 2024 - język polski

11 czerwca 2024 - matematyka

12 czerwca 2024 - język obcy nowożytny

7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024

8 Ferie letnie

24.06 – 30.08.2024

 9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
  bez odpracowania

2 maja 2024

31 maja 2024

po odpracowaniu