Dzisiaj, w rocznicę śmierci naszego Patrona Szkoły, Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, na sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to stanowiło nie tylko okazję do uczczenia pamięci postaci patrona, ale również moment refleksji nad jej życiem i dokonaniami.

Maciej Aleksy Dawidowski ps. "Alek", był nie tylko uczniem i harcerzem, ale przede wszystkim bohaterem walk o niepodległość naszej Ojczyzny. Jego poświęcenie, odwaga i patriotyzm stanowią dla nas wzór do naśladowania i inspirację do działania.

Podczas dzisiejszego apelu uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły wspólnie oddali hołd Patronowi, wspominając jego bohaterskie czyny oraz wartości, które reprezentował.

Warto podkreślić, że rocznicowe apele to nie tylko czas zadumy nad przeszłością, lecz również okazja do przypomnienia sobie, jak wiele zawdzięczamy naszym bohaterom narodowym oraz jak ważne jest pielęgnowanie wartości, jakimi kierowali się ludzie tacy jak Maciej Aleksy Dawidowski.

Dzięki takim wydarzeniom, jak dzisiejszy apel, pamięć o Patronie Szkoły "Alku" pozostaje żywa i inspiruje kolejne pokolenia do działania na rzecz dobra wspólnego i ojczyzny.

Niech pamięć o bohaterze zawsze będzie dla nas drogowskazem w życiu i pracy dla dobra naszej szkoły oraz społeczności lokalnej.