Zapraszamy ponownie do udziału w Akcji Aktywny Powrót Do Szkoły (Back to School) Akcja trwa cały wrzesień i jest kierowana do uczniów klas I – VIII  warszawskich szkół podstawowych.Logo akcji Aktywny Powrót Do Szkoły żółto zielony napis Back to School na niebieskim tle

Najważniejsze informacje dla Ucznia:

  • Czas trwania Akcji: 1-30.09.2022;
  • Miejsce trwania Akcji: Nasza szkoła;
  • Koordynator szkolny Akcji: Marta Dąbrowska;

Akcja jest dostępna dla każdego ucznia. Akcja została stworzona, aby powrót do szkoły po wakacjach był zdrowy, życzliwy i przyjemny. Przystępując do akcji samodzielnie weryfikujesz swoje osiągnięcia, a my obdarzamy Cię zaufaniem. Sam decydujesz o swoim udziale. Zadania odczytasz w wyznaczonym miejscu w szkole, codziennie rano w dni szkolne, a w piątek znajdziesz również zadania weekendowe.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij kartę pracy (https://tiny.pl/wmj7m), czyli Twój dzienniczek aktywności, na której samodzielnie będziesz zaznaczać wykonanie zadań - do wyboru wersja polska i angielska.

Zadania pominięte z różnych powodów losowych wykonaj kolejnego dnia. Po zakończeniu wszystkich zadań 3 października oddaj wychowawcy wypełnioną i podpisaną kartę pracy.

Nagrodami jest Twoje lepsze zdrowie i samopoczucie a także atrakcyjne vouchery ułatwiające życie uczniowskie na terenie szkoły;

Każdy uczestnik Akcji po oddaniu karty ucznia dostaje jeden voucher do wykorzystania w październiku;

Życzymy Ci wytrwałości oraz satysfakcji z wypełniania zadań.

                                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                                 Twoi Nauczyciele