1 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.09.2019

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12. 2019

3 Ferie zimowe

10.02 – 23.02.2020

4 Wiosenna przerwa świąteczna

9.04 – 14.04.2020

 5 Egzamin ósmoklasisty:
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny


 21 kwietnia 2020
 22 kwietnia 2020
 23 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):
- język polski
- matematyka
- język obcy nowożytny
 1 czerwca 2020
 2 czerwca 2020
 3 czerwca 2020
7 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020

8 Ferie letnie

27.06 – 31.08.2020

 9 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  
  bez odpracowania

12 czerwca 2020 

po odpracowaniu