Zabawy muzyczno-ruchowe integrujące grupę i rozładowujące napięcie. Rozwijają one funkcje motoryczne dzieci, zdolności poznawcze: myślenie, pamięć, wyobraźnię, percepcję wzrokową, słuchową i uwagę. Mają na celu kształtować u dzieci umiejętności społeczne i emocjonalne, uczyć zachowań akceptowanych w grupie m.in. przestrzegania zasadni norm. W naszej świetlicy codziennie organizujemy takie formy aktywności, a dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział.

Podsumowując, ruch w ogromnej mierze wpływa na rozwój psychiczny i społeczny dziecka, należy wprowadzać go jak najwięcej w codziennych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.