DYREKCJA

mgr Lidia Więckowska - Dyrektor
mgr Sławomir Gediga - Wicedyrektor

 

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  KLASA     NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWAWCY     NUMER SALI  
8A Marek Frączyk 26
7A Inga Obiesło 12
7B Sławomir Gediga  22
5A Krystyna Sąsara-Machnik 24
4A Katarzyna Koziarska 25
4B Iwona Brzezińska 23
3A Dorota Więckowska-Majzel  16
3B Anna Roguska  14
2A Patrycja Lecka  13
2B Marta Rękawek  14
2C Dorota Rochowiak 15
1A Anna Zygadło 16
1B Kamila Bujańczyk 13
1C Krystyna Makowiecka-Rucińska 15

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT
Katarzyna Koziarska język polski
Krystyna Sąsara-Machnik język polski
Łukasz Wic historia
reedukacja
Inga Obiesło matematyka
Anna Remin chemia
fizyka
matematyka
Beata Bielska geografia
plastyka
Iwona Brzezińska przyroda
biologia
Robert Dudziński informatyka
technika
Marta Dąbrowska język angielski
   Renata Konopko-Grzymała   język angielski
Iwona Kosowska    język niemiecki  
Magdalena Kotlińska język francuski
Sławomir Gediga WOS
EDB
geografia 
Iwona Puchacz w-f
Lidia Więckowska w-f
Marek Frączyk w-f
ks. Paweł Conder religia
Marta Żdanuk katecheta
  biblioteka
Krystyna Sąsara-Machnik pedagog
Marta Rękawek edukacja wczesnoszkolna
Anna Zygadło edukacja wczesnoszkolna
Anna Roguska  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Więckowska-Majzel  edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Lecka  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Rochowiak edukacja wczesnoszkolna
Kamila Bujańczyk  edukacja wczesnoszkolna
Krystyna Makowiecka-Rucinska edukacja wczesnoszkolna
Bogumiła Dmoch świetlica
Małgorzata Lotycz świetlica
Monika Brdak świetlica
Ewa Mirończuk świetlica
Weronika Rosłaniec świetlica
Aleksandra Sierant psycholog
Ewelina Włodarczyk logopeda
Agata Mironkin muzyka
Róża Szczepkowska doradztwo zawodowe

...............................................................................................................................................