DYREKCJA

mgr Lidia Więckowska - Dyrektor
mgr Sławomir Gediga - Wicedyrektor

 

LISTA WYCHOWAWSTW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  KLASA     NAZWISKO I IMIĘ WYCHOWAWCY     NUMER SALI  
8A Iwona Brzezińska 23
7A Katarzyna Koziarska 25
7B Anna Remin 27
6A Marek Frączyk 26
5A Inga Obiesło 12
5B Sławomir Gediga 22
3A Marta Rękawek  
2A Anna Zygadło  
2B Róża Szczepkowska  
1A Dorota Więckowska-Majzel   
1B Anna Roguska   
0A Kamila Bujańczyk
Patrycja Lecka
 

 

NAUCZYCIELE UCZĄCY W NASZEJ SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

IMIĘ I NAZWISKO PRZEDMIOT
Katarzyna Koziarska język polski
Łukasz Wic historia
reedukacja
Inga Obiesło matematyka
Anna Remin chemia
fizyka
matematyka
Beata Bielska geografia
plastyka
zajęcia artystyczne
Anna Miodek etyka
religia 
Iwona Brzezińska przyroda
biologia
Robert Dudziński informatyka
Marta Dąbrowska język angielski
   Renata Konopko-Grzymała   język angielski
Barbara Kowalczyk język angielski
Iwona Kosowska    język niemiecki  
Jonasz Bochnia język francuski
historia
Iwona Puchacz w-f
Lidia Więckowska w-f
Sławomir Gediga w-f
WOS
EDB
geografia 
Marek Frączyk w-f
ks. Marek Traczyk religia
Ryszard Ignaszak biblioteka
Krystyna Sąsara-Machnik pedagog
Marta Rękawek edukacja wczesnoszkolna
Róża Szczepkowska edukacja wczesnoszkolna
Anna Zygadło edukacja wczesnoszkolna
Anna Roguska  edukacja wczesnoszkolna
Dorota Więckowska-Majzel  edukacja wczesnoszkolna
Patrycja Lecka  oddział przedszkolny
Kamila Bujańczyk  oddział przedszkolny
Bogumiła Dmoch świetlica
Małgorzata Lotycz świetlica
Monika Brdak świetlica
Anna Pepłońska psycholog
Ewelina Włodarczyk logopeda
Agata Mironkin muzyka

...............................................................................................................................................