Godziny pracy
 pielęgniarka szkolna  
 Poniedziałek    725 - 1500
 Wtorek   ------------------------
 Środa   725 - 1500
 Czwartek    ------------------------
 Piątek    725 - 1125