powrot do szkoly

 

Od 18 maja 2020 r. uruchamiamy oddział przedszkolny, a od 25 maja klasy 1-3.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

Procedura organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania pdf

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem sars-cov-2 (dalej: koronawirus) pdf

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego pdf

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami i zasadami pdf

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka pdf

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego pdf

olimpusCelem Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej organizowanej przez Olimpus jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu - zdobycie takiej wiedzy wymaga ogromnej pracy i pasji. Z dumą pragniemy więc ogłosić, iż zwycięzcą ostatniej edycji Olimpiady została uczennica klasy 8A, Laura Rosiak - sukces tym większy iż odniesiony w rywalizacji z ponad 2500 uczniów z całej Polski. Za zajęcie 1 miejsca Laura zostanie nagrodzona grawerowanym dyplomem laureata oraz książką. Warto też wspomnieć, iż wysokie, 12 miejsce w tym samym konkursie zajęła uczennica klasy 7B Matylda Multanowska.

Wyniki rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych - klasa I pdf

Lista kandydatów niezakwalifikowanych - klasa I pdf

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.