lesne tajemniceZ przyjemnością informujemy, że nasza świetlica uczestniczy w międzyświetlicowym rocznym projekcie edukacyjnym "Leśne tajemnice". Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej ciekawości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Program ma na celu przybliżenie dzieciom zagadnień omawianych w szkole,umożliwienie im spotkania z żywą przyrodą i pogłębianie świadomości, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska o jej stan. W ciągu tego roku szkolnego będziemy realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze oparte na temacie przewodnim planu "Leśne tajemnice". Każdy tydzień jest tematycznie związany z lasem. Projekt został zarejestrowany na platformie eTwinning :)

swietlik

Szanowni Państwo,

w związku z niepewną sytuacją epidemiczną w Polsce, zmienił się ostateczny termin przeprowadzenia tegorocznej edycji Konkursu "Świetlik".

Konkurs odbędzie się w środę 9 września 2020 r. w godzinach popołudniowych od 15:40 – 16:50.

Odnośnie poziomu testu, do którego uczniowie mają przystąpić przypominamy, że poziomy z marca 2020 r. zostają zachowane.

Jeśli Jan Kowalski w marcu 2020 roku był uczniem klasy 3, to 9 września powinien napisać test dla klasy 3 oraz zaznaczyć klasę 3 na karcie odpowiedzi.

Nie jest istotne, że w tym momencie jest już uczniem klasy 4. Prosimy o zwrócenie na ten fakt uwagi podczas nauki kodowania kart. Będzie to bardzo ważne przy opracowaniu wyników.

Uczniowie, którzy jeszcze nie dostarczyli wypełnionych zgód na przetwarzanie danych osobowych mogą je przynieść w dniu konkursu.

Formularz zgody dostępny na stronie http://www.swietlik.edu.pl/glowna w zakładce Świetlik na skróty

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.swietlik.edu.pl

Doświadczenia konkursowe są dostępne na stronie konkursu http://www.swietlik.edu.pl/glowna

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                   Koordynatorzy konkursu - Róża Szczepkowska, Iwona Brzezińska

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będą podane w piątek lub w poniedziałek.

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 w związku z reżimem sanitarnym, obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Prosimy Państwa o wyposażenie dzieci w maski, przyłbice lub półprzyłbice.