SZANOWNI PAŃSTWO!

ztm warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że przyjmuje wnioski na KARTĘ UCZNIA drogą elektroniczną.

Wnioski należy składać pod adresem:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/74d088a8

 

powrot do szkoly

 

Od 18 maja 2020 r. uruchamiamy oddział przedszkolny, a od 25 maja klasy 1-3.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami.

Procedura organizacji opieki w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, w tym w przedszkolach specjalnych i specjalnych oddziałach przedszkolnych, od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania pdf

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego, koronawirusem sars-cov-2 (dalej: koronawirus) pdf

Procedura postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego pdf

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami i zasadami pdf

Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka pdf

Załącznik nr 1 do procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola/szkoły podstawowej organizującej oddziały przedszkolne prowadzonej przez m.st. Warszawę, w tym do przedszkola specjalnego i specjalnego oddziału przedszkolnego w czasie zagrożenia epidemicznego pdf