kir
„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…”
Ks. Jan Twardowski

 

W wieku 45 lat zmarła

Pani Monika Jelińska

Wicedyrektor, Nauczyciel języka polskiego, Wychowawca, Przyjaciel
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o jej śmierci.
Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

                                                     Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 listopada 2019 r. w Kościele Parafialnym w Muszakach koło Nidzicy o godzinie 1300