lesne tajemniceZ przyjemnością informujemy, że nasza świetlica uczestniczy w międzyświetlicowym rocznym projekcie edukacyjnym "Leśne tajemnice". Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym. Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej ciekawości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim zainteresowaniem. Program ma na celu przybliżenie dzieciom zagadnień omawianych w szkole,umożliwienie im spotkania z żywą przyrodą i pogłębianie świadomości, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska o jej stan. W ciągu tego roku szkolnego będziemy realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze oparte na temacie przewodnim planu "Leśne tajemnice". Każdy tydzień jest tematycznie związany z lasem. Projekt został zarejestrowany na platformie eTwinning :)