Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 będą podane w piątek lub w poniedziałek.

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 w związku z reżimem sanitarnym, obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Prosimy Państwa o wyposażenie dzieci w maski, przyłbice lub półprzyłbice.