Szanowni Państwo,uwaga wazna informacja

informujemy, że indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00.

Szkoła przekazała uczniom loginy i hasła do systemu w dniu zakończenia roku szkolnego.

W dniu 31 lipca, od godziny 12.00 do godziny 14.00 należy odebrać ze szkoły zaświadczenia i ich kopie z wynikami egzaminu ósmoklasisty, które niezbędne są, aby dokończyć proces rekrutacji dziecka do szkół ponadpodstawowych.

Bardzo prosimy pamiętać o terminach rekrutacji.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                    SP 391